PowerMama® Programma

Het programma bestaat uit 8 weken en is opgebouwd uit een oplopend trainingsmodel. De eerste vier weken zijn de stabilisatiefase en daarna komt de krachtfase. Gedurende de gehele trainingsperiode kan de training worden aangepast aan de vorderingen van de deelneemster maar wel in acht nemend dat je net bent bevallen of zwanger bent.

De lessen zijn opgebouwd uit een aantal blokken, core training en een conditioneel stukje. Voor deze lessen hoef je niet “fit” te zijn, dat wordt je ervan. En ik leer je veilig tillen en bewegen.

Mocht je wat langer geleden bevallen zijn en nog klachten ervaren van de zwangerschap en bevalling dan kan je ook heel goed meedoen.

Je kunt altijd de online check doen bij https://www.bekkenbodemcheck.nl/#/ zo weet of je contact moet opnemen met een geregistreerde bekken fysio.

Advertentie